LinkLinkYouTubeLink

Dù không có giá rẻ nhất, nhưng sẽ mang đến thứ tốt nhất có thể. 

CÁC SẢN PHẨM ĐỘC LẠ

Bồ đề tinh nguyệt phong hóa hiếm

(230-280k)

Vòng tay bồ đề kim cang 8-10mm mix charm bạc thần chú

(239-259k)

Vòng tay bồ đề kim cang rồng 8-10mm

(239-259k)

Bồ đề tinh nguyệt mix charm chú bình an

(230-280k)

Vòng tay bồ đề kim cang 5-8mm mix Thạch anh hồng + charm cỏ may mắn bạc ta

(259-299k)

Vòng tay bồ đề kim cang rồng 8-10mm mix charm sen bạc bình an

(239-259k)

Bồ đề tinh nguyệt mix charm sen bình an

(230-280k)

Vòng tay bồ đề kim cang 5-8mm 

(159-199k)

108 hạt bồ đề kim cang 5-9mm 

(289-359k)

108 hạt Bồ đề tinh nguyệt bình an 6-9mm

(250-380k)

Vòng tay bồ đề kim cang 7-8mm 

(159-199k)

108 hạt bồ đề kim cang rồng 8-9mm 

(489-559k)

vòng tay bồ đề kim cang rồng bình an 8-9mm

(250-280k)

Vòng tay hoàng đàn 6mm 108 hạt

(359-399k)

108 hạt bồ đề kim cang rồng 8-9mm 

(489-559k)

vòng tay bồ đề kim cang rồng bình an 8-9mm

(250-280k)

Vòng tay bồ đề tinh nguyệt 108 hạt

(299-399k)

108 hạt bồ đề kim cang 5-9mm 

(289-359k)

vòng tay nhiều hạt

(250-280k)

Dây chuyền kim cang

(59-99k)

Nhẫn tinh nguyệt

(39-59k)

Kim cang bồ đề rồng 8-9mm

(180-280k)

Tinh nguyệt bồ đề 5-8mm

(150-180k)

Kim cang bồ đề 5-8mm 108

(280-320k)

TỔNG KHO KỲ NGỘ

 CUNG CẤP SỈ LẺ HẠT BỒ ĐỀ

☘️LỜI NGỎ:

Theo kinh nghiệm của Kỳ Ngộ thì vạn pháp đều là phương tiện để giác ngộ vượt sanh tử, từ chuỗi hạt đến cuốn kinh, mảnh vải che thân cho đến thân xác, kể cả những điều nằm trong tâm trí, hay sự chứng đắc đều là phương tiện. Vậy nên mong quý vị có đọc được những lời chia sẻ từ Kỳ Ngộ hay một vị nào khác về lợi ích thật của một số phương tiện thì cũng đừng chấp vào đó, mà hãy xem nó chỉ là phương tiện tạm thời hỗ trợ KHI CẦN. 

 Nguyện quý vị 6 thời an lạc, đồng nhập niết bàn.