LinkFacebookYouTubeLink

🍂Dù không có giá rẻ nhất, nhưng sẽ mang đến thứ tốt nhất có thể.

CÁC SẢN PHẨM DÀNH CHO NAM

Bồ đề tinh nguyệt xanh.

(460-490k)

Vòng tay bồ đề kim cang 8-10mm

(139-159k)

Vòng tay hoàng đàn tuyết

(339-559k)

Vòng tay bồ đề kim cang rồng 108 hạt

(430-480k)

108 hạt bồ đề kim cang 10-12mm 

(359-399k)

108 hạt bồ đề kim cang 5-9mm 

(289-359k)

108 hạt hoàng đàn tuyết 8-9mm

(550-580k)

Vòng tay bồ đề kim cang 8-10mm mix charm bạc thần chú

(239-259k)

Vòng tay bồ đề kim cang rồng 8-10mm

(239-259k)

Bồ đề tinh nguyệt mix charm chú bình an

(230-280k)

Vòng tay kim cang bồ đề 12-14mm mix lục chú

(259-299k)

Vòng tay Phật nhãn bồ đề 12-14mm mix lục chú

(259-299k)

Vòng tay bồ đề kim cang rồng 108 hạt

(430-480k)

108 hạt bồ đề kim cang 10-12mm 

(359-399k)

108 hạt bồ đề kim cang 5-9mm 

(289-359k)

108 hạt Bồ đề tinh nguyệt bình an 6-9mm

(250-380k)

Vòng tay bồ đề kim cang 19-20mm 

(159-199k)

108 hạt bồ đề kim cang rồng 8-9mm 

(489-559k)

vòng tay bồ đề kim cang rồng bình an 8-9mm

(250-280k)

Vòng tay bồ đề tinh nguyệt 108 hạt

(299-399k)

108 hạt bồ đề kim cang 5-9mm 

(289-359k)

Chuỗi bồ đề kim cang 108 hạt

(250-280k)

Chuỗi bồ đề kim cang 108 hạt

(250-280k)

Chuỗi bồ đề kim cang 108 hạt

(250-280k)

Vòng tay bồ đề kim cang 14-16mm

(150-180k)

Vòng tay Ngọc Am 30mm

(250-280k)

Vòng tay bồ đề kim cang19-20mm

(250-280k)

Chuỗi bồ đề kim cang 108 hạt rồng túc số

(480-520k)

Chuỗi phật nhãn mix TA trắng

(280-350k)

Chuỗi bồ đề kim cang 

(250-280k)

Chuỗi bồ đề kim cang 108 hạt túc số

(380-520k)

Chuỗi phật nhãn mix đá núi lửa

(280-350k)

Chuỗi bồ đề Phật nhãn 

(250-280k)

Chuỗi bồ đề kim cang 

(180-220k)

Kim cang bồ đề  8 cánh 23-24mm

(350-380k)

Chuỗi bồ đề kim cang rồng

(180-250k)

TỔNG KHO KỲ NGỘ

 CUNG CẤP SỈ LẺ HẠT BỒ ĐỀ

☘️LỜI NGỎ:

Theo kinh nghiệm của Kỳ Ngộ thì vạn pháp đều là phương tiện để giác ngộ vượt sanh tử, từ chuỗi hạt đến cuốn kinh, mảnh vải che thân cho đến thân xác, kể cả những điều nằm trong tâm trí, hay sự chứng đắc đều là phương tiện. Vậy nên mong quý vị có đọc được những lời chia sẻ từ Kỳ Ngộ hay một vị nào khác về lợi ích thật của một số phương tiện thì cũng đừng chấp vào đó, mà hãy xem nó chỉ là phương tiện tạm thời hỗ trợ KHI CẦN. 

 Nguyện quý vị 6 thời an lạc, đồng nhập niết bàn.