LinkLinkYouTubeLink

Dù không có giá rẻ nhất, nhưng sẽ mang đến thứ tốt nhất có thể.

CÁC SẢN PHẨM DÀNH CHO TU TẬP

Bồ đề tinh nguyệt xanh

(430-480k)

Vòng tay bồ đề tinh nguyệt

(289-329k)

108 hạt bồ đề kim cang 5-9mm 

(289-359k)

108 hạt Bồ đề tinh nguyệt bình an 6-9mm

(250-380k)

Vòng tay bồ đề kim cang 12mm mài

(759-799k)

108 hạt bồ đề kim cang rồng 8-9mm 

(489-559k)

vòng tay bồ đề kim cang bình an 12-13mm

(550-580k)

Vòng tay hoàng đàn 8-9mm 108 hạt

(359-399k)

108 hạt bồ đề kim cang rồng 8-9mm  túc số

(489-559k)

vòng tay bồ đề kim cang rồng bình an 8-9mm

(250-280k)

Vòng tay bồ đề tinh nguyệt 108 hạt

(299-399k)

108 hạt bồ đề kim cang 5-9mm 

(289-359k)

vòng tay 108 mài kim cang 8mm

(450-480k)

108 hạt bồ đề kim cang 9mm gai

(359-399k)

108 hạt bồ đề kim cang rồng 8-9mm 

(489-559k)

108 hạt bồ đề kim cang 8-9mm

(289-359k)

18-21 hạt kim cang phật thủ

(359-399k)

18 -21 hạt kim cang mài đen

(439-549k)

18 -21 hạt kim cang mài vàng 

(439-549k)

18-21 hạt kim cang phật thủ

(359-399k)

18 -21 hạt phật nhãn bồ đề

(239-349k)

Chuỗi 108 hạt phật nhãn 12-13mm

(739-989k)

108 hạt kim cang 7 cánh

(1359-1399k)

18 -21 hạt kim cang bồ đề

(239-349k)

TỔNG KHO KỲ NGỘ

 CUNG CẤP SỈ LẺ HẠT BỒ ĐỀ

☘️LỜI NGỎ:

Theo kinh nghiệm của Kỳ Ngộ thì vạn pháp đều là phương tiện để giác ngộ vượt sanh tử, từ chuỗi hạt đến cuốn kinh, mảnh vải che thân cho đến thân xác, kể cả những điều nằm trong tâm trí, hay sự chứng đắc đều là phương tiện. Vậy nên mong quý vị có đọc được những lời chia sẻ từ Kỳ Ngộ hay một vị nào khác về lợi ích thật của một số phương tiện thì cũng đừng chấp vào đó, mà hãy xem nó chỉ là phương tiện tạm thời hỗ trợ KHI CẦN. 

 Nguyện quý vị 6 thời an lạc, đồng nhập niết bàn.