LinkLinkYouTubeLinkFacebook

Chào những người dành cả thanh xuân để mê sách, mê chuỗi hạt và thích những gì bổn tánh tự nhiên.

Trên con đường đi của mình, Kỳ Ngộ đã tổng hợp được nhiều điều rất thú vị, nếu đó lại là điều bạn đang cần thì thật hoan hĩ.

🌱Nhận làm chuỗi hạt các loại theo yêu cầu❤️ 0839776689

DANH SÁCH SẢN PHẨM

Bồ Đề Kim Cang

(5-6-7 cánh)

Vòng mixx

(Đa dạng mẫu)

Dầu dưỡng chuỗi chuyên dụng

(bảo vệ tốt cho hạt và có mùi thơm)

Nhang, nụ Trầm sạch

(Mùi thơm không hoá chất)

TỔNG KHO KỲ NGỘ

 CUNG CẤP SỈ LẺ HẠT BỒ ĐỀ

☘️LỜI NGỎ:

Theo kinh nghiệm của Kỳ Ngộ thì vạn pháp đều là phương tiện để giác ngộ vượt sanh tử, từ chuỗi hạt đến cuốn kinh, mảnh vải che thân cho đến thân xác, kể cả những điều nằm trong tâm trí, hay sự chứng đắc đều là phương tiện. Vậy nên mong quý vị có đọc được những lời chia sẻ từ Kỳ Ngộ hay một vị nào khác về lợi ích thật của một số phương tiện thì cũng đừng chấp vào đó, mà hãy xem nó chỉ là phương tiện tạm thời hỗ trợ KHI CẦN. 

 Nguyện quý vị 6 thời an lạc, đồng nhập niết bàn.