LinkLink

 🖌️Dù không có giá rẻ nhất, nhưng sẽ mang đến thứ tốt nhất có thể. 

Zalo , Viber 0839.77.66.89 

(SHIP 0-20K)

Chuỗi 108 hạt bồ đề kim cang

Vòng bồ đề tinh nguyệt 108 hạt 

Chuỗi 108 hạt bồ đề kim cang

Chuỗi hạt bồ đề kim cang

Chuỗi 108 Bồ Đề Phật Nhãn

Chuỗi 18 hạt mài Rudraksha

Chuỗi Bồ Đề Phật Nhãn

Chuỗi Rudraksha 

108 Tinh Nguyệt bồ đề 8-9mm

(380-480k)

KIm cang bồ đề 9mm

(580-680k)

Tinh nguyệt bồ đề 8-10mm 108

(380-480k)

Kim cang bồ đề 8-9mm

(280-330k)

KIm cang bồ đề 9mm

(280-320k)

KIm cang bồ đề 8-9mm

(280-320k)

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm dưỡng bơ charm bạc

299-399k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang dưỡng bơ 5-8mm

449-689k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm 

289-399k

Bồ Đề Tinh Nguyệt 108 hạt 

 (289-350k)

Bồ Đề Tinh Nguyệt mix Thạch Anh

 (159-250k)

Bồ Đề Tinh Nguyệt108 hạt trắng

 (289-350k)

Vòng tay Bồ đề Kim cang mix bối

159k

Vòng tay Bồ đề Kim cang mix Phật nhãn

159k

Vòng tay Bồ đề Kim cang mài dẹt

159k

Bồ đề Phật nhãn hồ lô 12-13mm dưỡng bơ

179k

108 Bồ đề Phật nhãn 11-12-13mm dưỡng bơ

780-1500k

Bồ đề Phật nhãn 14-15mm dưỡng bơ

179k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-6mm ngũ sắc

289-389k

Vòng tay Bồ đề Kim cang 18 hạt 12-14mm

199k

Vòng tay Bồ đề Kim cang 20mm

289-399k

Bồ Đề Tinh Nguyệt 108 hạt mix mun đen

 (289-350k)

Bồ Đề Tinh Nguyệt108 hạt tròn trắng

 (249-299k)

Bồ Đề Tinh Nguyệt 108 hạt tròn vàng 

 (249-299k)

Vòng tay Bồ đề Kim cang mài 12-14mm

249k

Dây chuyền Vòng tay Bồ đề Kim cang 20mm

20k

Vòng tay Bồ đề Kim cang 

289-399k


Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm

289-399k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm mix mun

289-399k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang vãy rồng 5-8mm

420-450k

Bồ Đề Tinh Nguyệt 108 hạt 

 (289-350k)

Bồ Đề Tinh Nguyệt108 mix hạtSen

 (249-299k)

Bồ Đề Tinh Nguyệt108 hạt tròn trắng

 (249-299k)

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm mix dzi

289k-320k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm túc số

349-389k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm

249-289k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm mix dzi

289k-320k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm mix đá

299k-350k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm

249-289k

Vòng tay Bồ đề Kim cang 10-12mm

129k

Vòng tay Bồ đề Kim cang 10-12mm tua rua

149k

Vòng tay Bồ đề Kim cang 23-24mm 6 cánh

429k

Vòng tay Bồ đề Kim cang 13-14mm

159-189K

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm

289-399k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm

289-399k

Vòng tay Bồ đề Kim cang 14-15mm 2 rồng

169k-199k

Chuỗi 18-21  Bồ đề Kim cang 17-18mm mài

349-599k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang 5-8mm

289-499k

Vòng tay Bồ đề Kim cang Dưỡng bơ 16-20mm 

169k-199k

Chuỗi 18-21  Bồ đề Kim cang Dưỡng bơ 12-13mm 

349-599k

Chuỗi 108 hạt Bồ đề Kim cang Dưỡng bơ 8mm

399-699k

Vòng tay Bồ đề Kim cang 6-15mm 2 rồng

289-399k

Chuỗi 108  Bồ đề Kim cang db

349-599k

Chuỗi hạt Bồ đề Kim cang mix bối châu

189-499k

Vòng tay Bồ đề Kim cang 6-8mm  

289-399k

Chuỗi 108  Bồ đề Kim cang 7-8 mukhi

1xxxk

Chuỗi hạt 108 Bồ đề Kim cang

299k-499k

Vòng 108 Bồ đề Kim cang 10-12mm  

399-599k

Chuỗi 108  Bồ đề Kim cang 5-8mm

299-499k

Chuỗi hạt 108 Bồ đề Kim cang

299k-499k

Vòng 108 Bồ đề Kim cang 10-12mm  

399-599k

Chuỗi 108  Bồ đề Kim cang 5-8mm

299-499k

Chuỗi hạt 108 Bồ đề Kim cang

299k-499k

Vòng 108 Bồ đề Kim cang 10-12mm  

399-599k

Chuỗi 108  Bồ đề Kim cang 5-8mm

299-499k

Chuỗi hạt 108 Bồ đề Kim cang

899-1500k

Chuỗi bồ đề kim cang 

(180-220k)

Kim cang bồ đề  8 cánh 23-24mm

(350-380k)

Chuỗi bồ đề kim cang rồng

(180-250k)

Chuỗi bồ đề kim cang 108 hạt túc số

(380-520k)

Chuỗi phật nhãn mix đá núi lửa

(280-350k)

Chuỗi bồ đề Phật nhãn 

(250-280k)

Vòng tay bồ đề kim cang 14-16mm

(150-180k)

Vòng tay Ngọc Am 30mm

(250-280k)

Vòng tay bồ đề kim cang19-20mm

(250-280k)

Chuỗi bồ đề kim cang 108 hạt

(250-280k)

Chuỗi bồ đề kim cang 108 hạt

(250-280k)

Chuỗi bồ đề kim cang 108 hạt

(250-280k)

vòng tay bồ đề kim cang rồng bình an 8-9mm

(250-280k)

Vòng tay bồ đề tinh nguyệt 108 hạt

(299-399k)

108 hạt bồ đề kim cang 5-9mm 

(289-359k)

Vòng tay bồ đề kim cang rồng 108 hạt

(430-480k)

108 hạt bồ đề kim cang 10-12mm 

(359-399k)

108 hạt bồ đề kim cang 5-9mm 

(289-359k)

Vòng tay bồ đề kim cang rồng 108 hạt

(430-480k)

108 hạt bồ đề kim cang 10-12mm 

(359-399k)

108 hạt bồ đề kim cang 5-9mm 

(289-359k)

Bồ đề tinh nguyệt xanh.

(460-490k)

Vòng tay bồ đề kim cang 8-10mm

(139-159k)

Vòng tay hoàng đàn tuyết

(339-559k)

Bồ đề tinh nguyệt mix thạch anh hồng ; bạc ta.

(230-290k)

Vòng tay bồ đề kim cang 8-10mm

(139-159k)

Vòng tay bồ đề kim cang 8-10mm

(139-159k)

Bồ đề tinh nguyệt phong hóa hiếm

(230-280k)

Vòng tay bồ đề kim cang 8-10mm mix charm bạc thần chú

(239-259k)

Vòng tay bồ đề kim cang rồng 8-10mm

(239-259k)

Bồ đề tinh nguyệt mix charm chú bình an

(230-280k)

Vòng tay bồ đề kim cang 5-8mm mix Thạch anh hồng + charm cỏ may mắn bạc ta

(259-299k)

Vòng tay bồ đề kim cang rồng 8-10mm mix charm sen bạc bình an

(239-259k)

Bồ đề tinh nguyệt mix charm sen bình an

(230-280k)

Vòng tay bồ đề kim cang 5-8mm 

(159-199k)

108 hạt bồ đề kim cang 5-9mm 

(289-359k)

Kim cang bồ đề 5-8mm

(150-180k)

Kim cang bồ đề 5-8mm

(150-180k)

Kim cang bồ đề 5-8mm

(150-180k)

Kim cang bồ đề rồng 8-9mm

(180-280k)

Tinh nguyệt bồ đề 5-8mm

(150-180k)

Kim cang bồ đề 5-8mm 108

(280-320k)